Fredrikssons Jakthistoria | Del 1: Introduktion

Den kanske mest efterlängtade serien någonsin på Bearplay.se tar avstamp på Ericsberg där allting började för 50 år sedan när Leif Fredriksson som sju-åttaåring följde med sin far ut på hageljakt. Fredrikssons Jakthistoria kommer röra sig mellan spännande jakter i nutid och unika tillbakablickar från ett långt och synnerligen innehållsrikt jaktliv.

Leif har nämligen själv filmat sina jakter under cirka trettio års tid och vi kan nu med glädje meddela att vi lyckats digitalisera hela denna veritabla guldkista med aldrig tidigare visade filmklipp på allt från konungajakter till produktutveckling, eftersök, björnjakter, guidningar och andra jaktäventyr som vi kommer knyta an till under resans gång.

I första avsnittet av totalt tio får vi lära känna Leif och följa med ut på vildsvinsjakt tidigt i maj.