ÅseleTrappern: Toppfågeljakt 2

Följ med Johan Glavhammar på tjäderjakt i första snön, spännande ansmnygningar på hyggen och myrar i skymningen och en spännande smygjakt i oktober när fåglarna är som mest varsamma under lövfällningen... Det är som vanligt en ren njutning att se Johans stora respekt för viltet!