Blooper Svensk Bäverjakt Nr 1

Jonas ställer frågan om säkerhet vid bäverjakt till Tommy Östlund