Väg Älg

då jag är förpassad till att sitta vid vägkanter denna sässong p.g.a avslite hälsena så var du detta en höjdpunkt =)